Připravujeme k prodeji

Pozemky:

Katastrální území Číslo parcely Evid. Druh pozemku m2

Hoješín 236/2 PK orná půda 722

Hoješín 236/19 PK orná půda 283

Hoješín 409/2 PK TTP 2,463

Proseč u Skutče 2053 PK neurčeno 1,565

Proseč u Skutče 2061 PK neurčeno 1,406

Dřevíkov 165 PK neurčeno 9,858

Krásné 44/5 KN zahrada 450

Krásné 191/11 KN TTP 2,028

Podhořany u Ronova 136 KN sad 1,075

Podhořany u Ronova 201/10 KN zahrada 1,253

Vrbatův Kostelec 125/20 KN OP 633

Vrbatův Kostelec 125/21 KN OP 1,472

Hoješín 231/4 PK OP 12,069

Všeradov 220 PK OP 731